RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI

Rıza Tevfik Bölükbaşı, 7 Ocak 1869'da babasının kaymakam olarak bulunduğu Edirne'ye bağlı Cisr-i Mustafa Paşa'da doğdu. Sion mektebinden sonra girdiği Galatasaray Sultanisi ile Mekteb-i Mülkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Olaylarla geçen bir gençlik ve tahsil hayatı sonunda ancak otuz yaşlarında Mekteb-i Tıbbi-ye'yi bitirebildi (1899). Karantina İdaresi'nde çalışırken İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne girdi (1906); II. Meşrutiyet'in ilanından sonra Edirne mebusu seçildi (1908). 1911'de meclisteki diğer muhaliflerle beraber Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na geçti. Bir süre Istılahat-ı İlmiyye Encümeni'nde çalıştı (1914). 1918'de Maarif nazırı, 1919'da da Şura-yı Devlet reisi oldu; bu arada Darülfünun'da felsefe ve estetik dersleri verdi.

Uzun süre yurt dışında yaşadı. 1943'te İstanbul'a döndü. 29 Aralık 1949'da vefat etti.

Rıza Tevfik'in gazete ve dergi sayfalarında kalan edebi, felsefi ve siyasi muhtevalı yüzlerce makalesinden başka kitap halinde yayımlanan eserleri şunlardır: Serab-ı Ömrüm (1934, 2. b. 1949), Textes Houroufis (Clément Huart'la, Leiden 1909), Felsefe Dersleri (1914), Mufassal Kamus-ı Felsefe, 2 C. (1916,1920), Abdülhak Hamid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi (1928, 2. b. 1984), Maba'dettabiiyat Derslerine Ait Vesaik (1919), Estetik (1920), Ontoloji Mebahisi (1920), Bergson Hakkında (1921), Rübaiyat-ı Ömer Hayyam (Hüseyin Daniş'le, 1922), Ömer Hayyam ve Rübaileri (1945), Tevfik Fikret- Hayatı, Sanatı, Şahsiyeti (1945), Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri (haz. Abdullah Uçman, 1982, 2. b. 2001), Biraz da Ben Konuşayım (haz. A. Uçman, 1993), Şiiri ve Sanat Anlayışı Üzerine Rıza Tevfik'ten Ali İlmi Fani'ye Bir Mektup (haz. A. Uçman, 1996), Rıza Tevfik'in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları- I (haz. A. Uçman, 2000)

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki formu doldurun

TEL: (90 - 212) 281 08 00 - 01
FAKS: (90 - 212) 281 08 02
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. 37 - 4
SEYRANTEPE 34418 İSTANBUL

E-posta adresinizi bırakarak bizimle bağlantıda kalabilirsiniz.

Copyright 2016 by Muzikotek

1MM Agency